Tarwid, Liwanowska, Mazur i Partnerzy.

Doradztwo podatkowe i prawne

 

ul. Banderii 4 lok. 164,

01-164 Warszawa,

 

tel. 22 412 44 14,

kancelaria@tlmp.pl

 

NIP 113-261-82-00

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,

 XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000259079