Tarwid, Liwanowska, Mazur i Partnerzy.

Doradztwo podatkowe i prawne

 

ul. Zajęcza 15  (budynek Carpathia Office House)

00-351 Warszawa

 

Tel. (22) 122 86 98

kancelaria@tlmp.pl

 

NIP 113-261-82-00

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,

 XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000259079