• Ustne i pisemne konsultacje podatkowe i w zakresie zagadnień prawnych
 • Sporządzanie opinii prawnych i prawnopodatkowych
 • Reprezentacja Klientów  w postępowaniach podatkowych przed organami administracji państwowej i sądami administracyjnymi
 • Opracowywanie i opiniowanie umów (projektów umów) cywilnoprawnych, w tym pod kątem bezpieczeństwa podatkowego
 • Obsługa prawna i podatkowa szeroko pojętych przekształceń podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem możliwości optymalizacji podatkowej (łączenie i podział spółek, transakcje dotyczące akcji i udziałów)
 • Przygotowywanie i ocena procedur obiegu dokumentów w aspekcie rozliczeń podatkowych
 • Audyty podatkowe w zakresie wszystkich lub wybranych tytułów podatkowych
 • Sporządzanie i opiniowanie dokumentacji podatkowych transakcji z podmiotami powiązanymi (transfer pricing) oraz doradztwo w tym zakresie
 • Kompleksowe doradztwo transakcyjne (obsługa prawna i podatkowa w procesie sprzedaży oraz akwizycji spółek i przedsiębiorstw), świadczone na rzecz zbywców lub nabywców
 • Planowanie strategii sukcesji działalności gospodarczej dla osób fizycznych

Kancelaria oferuje świadczenie usług szeroko pojętego doradztwa podatkowego oraz prawnego, które może być wykonywane m. in.

w następujących formach:

Nasze doświadczenie obejmuje usługi bieżącego doradztwa w zakresie zagadnień podatkowych i prawnych, reprezentowanie klientów w postępowania podatkowych, przed sądami administracyjnymi, jak również realizację projektów wymagających interdyscyplinarnej wiedzy z dziedziny prawa, podatków i ekonomii, takich jak doradztwo w zakresie cen transferowych (w tym sporządzanie dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi) oraz analizy due diligence.

Zespół Kancelarii uczestniczył również w charakterze kompleksowego doradcy w kilku dużych transakcjach M&A, świadcząc usługi w zakresie negocjacji umów SPA, przygotowania spółek do sprzedaży (w tym przekształceń formy prawnej), przeprowadzenia due diligence oraz wypracowania optymalnej struktury transakcji ze względu na skutki podatkowe.

 

We współpracy z kancelarią radców prawnych oferujemy również usługi w zakresie reprezentowania przed sądami powszechnymi w sprawach gospodarczych.

Od założenia spółki w 2006 r. świadczyliśmy usługi doradcze m. in. na rzecz następujących podmiotów:

 • Agencja Rozwoju Przemysłu SA
 • Biuro Informacji Kredytowej SA
 • DSA Financial Group SA
 • Fabryka Kosmetyków Miraculum SA
 • Fundacja VOTUM
 • Grupa Kolastyna SA
 • Górnośląski Związek Metropolitalny
 • HOLMED Zdrój Sp. z o.o.
 • Katowickie Przedsiębiorstwo Meblowe "AGATA" SA
 • Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
 • KW Trade Sp. z o.o.
 • LOGIS Spółka akcyjna
 • Miasto Stołeczne Warszawa
 • Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej
 • MV Poland Sp. z o.o.
 • Novatech ApS
 • NOVATECH Polska Sp. z o.o.
 • ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. (obecnie ORLEN Paliwa Sp. z o.o.)
 • ORLEN Petrotank Sp. z o.o.
 • Ostróda Yacht Sp. z o.o.
 • Phenome Sp. z o.o.
 • ProCardia Sp. z o.o.
 • ProCardia Nieruchomości Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych PRInż-1 Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
 • Rabobank Polska SA (obecnie BGŻ SA)
 • Rabobank International
 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sosnowcu
 • Softax Sp. jawna
 • SPBI S.A.
 • Spółdzielnia Pracy JURAJSKA
 • Sudzucker Polska SA
 • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA
 • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA
 • VOTUM SA
 • Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o.
 •  Xylem Water Solutions AB